KDO JSME

Navrhujeme budovy,

které mají pozitivní dopad

na životní prostředí. 

Stavebnictví je jedním ze základních sektorů dobře fungující ekonomiky. Zároveň je však velmi náročné na spotřebované energie a suroviny. V Evropě je stavebnictví zodpovědné za 36% vyprodukovaných emisí CO2, 40% veškeré spotřeby energie, 50% surovin a 30% vody, a produkci 30% veškerého odpadu. Architekti, developeři i domácnosti dnes čelí velkým výzvám při zavádění principů šetrného stavění do praxe. Udržitelná řešení, ať už se jedná o výběr lokality, hmotový návrh budovy, výběr technologií či materiálů, jsou nejideálnější řešit již v rámci raného architektonického návrhu, protože pak mohou mít největší environmentální dopad za vynaložení nejnižších nákladů. 

ZERO Architecture napomáhá architektům, developerům, i domácnostem uvažovat odlišně o způsobech, jak navrhovat a stavět budovy tak, aby tvořily krásné, funkční a společensky i environmentálně ohleduplné prostředí. Tyto principy používáme při navrhování i v rámci vlastní architektonické praxe. Snažíme se tvořit budovy nadčasové, flexibilní, které vhodně navazují na své okolí. Budovy, v nichž se jejich obyvatelé cítí dobře a které šetří zdroje jako energie, voda nebo suroviny. 

CO DĚLÁME

ARCHITEKTURA

  • Návrhy interiérů, novostaveb i rekonstrukcí budov
  • Projektový management
  • Autorský dozor
  • Inženýring

PORADENSTVÍ

  • Šetrná řešení při navrhování a stavbě budov
  • Certifikace budov LEED, BREEAM, WELL
  • Studie proveditelnosti šetrných technologií v budovách
  • Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

ZERO Architecture s.r.o.

U Železné lávky 130/16

118 00

Praha 1

 

IČ   08227063

DIČ    CZ08227063

 

zero@zeroarch.cz

+420 601 553 114